Obsługa informatyczna

OFERTA DLA MEDYCYNY

 • Administracja systemami obsługi NZOZ

 • Integracja systemów medycznych, laboratoriów, handlowych, urządzeń diagnostycznych

 • Wdrażanie i administracja systemami Microsoft oraz domeną Microsoft Windows

 • Projektowanie, wykonanie i zarządzanie sieciami komputerowymi

 • Wdrażanie systemów Bezpieczeństwa Informacji

 • Wdrażanie Wirtualizacji Serwerów

 • Wdrażanie rozwiązań Obiektów Zasad Grupy Microsoft (GPO - Domena Windows)

 • Projektowanie i instalacja  sieci komputerowych z gwarancją na 25 lat (możliwość wykonania dodatkowo instalacji elektrycznych, monitoringu i telefonicznych)

 • Wdrażanie systemów IPS/IDS

 

OFERTA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

 • Administracja systemami Firm Gravis, Teensoft, Romad, Radix, Progman, Groszek:

-Ewidencja Ludności i USC - źródło (wcześniej ZMOKU), Elud, Mieszkańcy

-Podatki

-Księgowość - Bestia, SJO Bestia, fk, homebankingi

-Śmieci

-Grunty

-Geodezja

-Systemy kadrowo płacowe

-Systemy Fakturowania

-Systemy kasowe

-Systemy GIS

 • Znajomość zamówień publicznych

 • Wdrażanie elektronicznych obiegów dokumentów

 • Wdrażanie Wirtualizacji Serwerów

 • Wdrażanie rozwiązań Obiektów Zasad Grupy Microsoft (GPO - Domena Windows)

 • Projektowanie i instalacja  sieci komputerowych z gwarancją na 25 lat (możliwość wykonania dodatkowo instalacji elektrycznych, monitoringu i telefonicznych)

 • Wdrażanie systemów IPS/IDS

Znajomość:

 • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, RODO

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)

 • ISO 27001 certyfikaty jako audytorzy

 • Pełna obsługa jednostek podległych

 • GOPS/MOPS - Jesteśmy Partnerem Firmy Sygnity od 2002 r, współpraca z Urzędem Wojewódzkim

 • Świetlice

 • Szkoły (znajomość SIO obu wersji)

  

FIRMY

 • Wdrażanie Wirtualizacji Serwerów

 • Wdrażanie rozwiązań Obiektów Zasad Grupy Microsoft (GPO - Domena Windows)

 • Integracja systemów

 • ERP

 • Projektowanie i instalacja  sieci komputerowych z gwarancją na 25 lat (możliwość wykonania dodatkowo instalacji el, monitoringu i tel.)

 • Wdrażanie systemów IPS/IDS

 • Kompleksowa administracja systemami w organizacji w roli Administratora Systemów Informatycznych

Znajomość:

 • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, RODO

 • ISO 27001 certyfikaty jako audytorzy.

 • Projektowanie i instalacja  sieci komputerowych z gwarancją na 25 lat (możliwość wykonania dodatkowo instalacji elektrycznych, monitoringu i telefonicznych)

 • Pełna obsługa jednostek podległych

 • GOPS/MOPS - Jesteśmy Partnerem Firmy Sygnity od 2002 r, współpraca z Urzędem -Wojewódzkim

 • Świetlice

 • Szkoły (znajomość SIO obu wersji)

Zapytaj o produkt